loader

Wdrożenie podstawowe:

Konfiguracja początkowa tenanta Konfiguracja podstawowa nowej dzierżawy Active Directory – polityki bezpieczeństwa, retencji, możliwości administracji, konfiguracja Teams, polityka AuditLog.
Konfiguracja domen do pracy w środowisku Microsoft 365 oraz SPF, DKMI i DMARK
Utworzenie i konfiguracja użytkowników, grup, zespołów Teams, odtworzenie shematu organizacji w Exchange Online.
Tworzenie i konfiguracja skrzynek współdzielonych.
Tworzenie list dystrybucyjnych, reguł mail-flow, mechanizów zabezbieczeń  (anty-span, anty-maware, anty-phishing itp.)
Rejestracja certyfikatów MDM dla Android i iOS, konfiguracja zasad Mobile Device Management
Migracja poczty Przypięcie licencji użytkownikom
Migracja poczty z serwera IMAP
Sprawdzenie poprawności importu
Migracja dodatkowych plików PST dostarczonych przez lokany dział IT na konta Exchange

Wdrożenie zaawansowane:

Konfiguracja początkowa tenanta Konfiguracja podstawowa nowej dzierżawy Active Directory – polityki bezpieczeństwa, retencji, możliwości administracji, konfiguracja Teams, polityka AuditLog.
Konfiguracja domen do pracy w środowisku Microsoft 365 oraz SPF, DKMI i DMARK
Utworzenie i konfiguracja użytkowników, grup, zespołów Teams, odtworzenie shematu organizacji w Exchange Online.
Tworzenie i konfiguracja skrzynek współdzielonych.
Tworzenie list dystrybucyjnych, reguł mail-flow, mechanizów zabezbieczeń  (anty-span, anty-maware, anty-phishing itp.)
Rejestracja certyfikatów MDM dla Android i iOS, konfiguracja zasad Mobile Device Management
Migracja poczty Przypięcie licencji użytkownikom
Migracja poczty z serwera IMAP
Sprawdzenie poprawności importu
Migracja dodatkowych plików PST dostarczonych przez lokany dział IT na konta Exchange
Dodatkowa konfiguracja zabezpieczeń Konfiguracja warunkowych dostępów
Rozszerzona konfiguracja ochrony urządzeń mobilnych
Tworzenie dynamicznych grup Microsoft 365
Konfiguracja zaawansowanej ochrony danych w usłudze Microsoft Office 365
Konfiguracja zintegrowanego zarządzania komputerami
Konfiguracja zintegrowanego zarządzania środowiskiem lokalnym